abpds

Click here to edit subtitle

Asociatia Bucovina Pentru Diversitate si Sustenabilitate are drept scop este promovarea, sprijinirea si coordonarea de activitati in vederea prezervarii durabile a patrimoniului natural si cultural regional si national prin dezvoltarea unor comunitati responsabile si active sub aspect social, economic, cultural si ecologic.

Pentru realizarea acestui scop  Asociatia Bucovina Pentru Diversitate si Sustenabilitate va avea urmatoarele obiective:

1. Intarirea democratiei, promovarea si apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului prin stimularea participarii civice atat la nivel local cat si la nivel national si international indeosebi a segmentelor de populatie cele mai expuse: tinerii si persoanele defavorizate.

2.Conservarea diversitatii biologice prin promovarea utilizarii durabile a serviciilor ecosistemice si integrarea unor măsuri specifice pentru a limita orice impact negativ (folosirea resurselor naturale regenerabile, reciclarea deşeurilor, prevenirea poluării solului, apei sau aerului etc.);

3. Pastrarea si promovarea valorilor culturale traditionale pe plan national si international.

Pentru atingerea scopului si obiectivelor propuse, Asociatia va desfasura urmatoarele actiuni pe domenii de activitate:

Apararea drepturilor si promovarea intereselor cetatenesti:

 1. Va desfasura activitati de promovare a  educatiei non formale a tinerilor astfel incat sa dobandeasca competente care sa contribuie la dezvoltarea personala, includerea sociala si cetatenia active a acestora;
 2. va realiza actiuni de promovare a drepturilor civile;
 3. va realiza activitati de consiliere profesionala si indrumare vocationala in favoarea tinerilor, absolventilor;
 4. va organiza programe de educatie civica si activitati de informare in domeniul dezvoltarii comunitare;
 5. va organiza cursuri de cetatenie activa la toate nivelurile comunitatii si;
 6. va sprijini si promova voluntariatul in sensul de actiune civica si educativa;
 7. va initia si/sau participa de/la proiecte nationale si international ce promoveaza implicarea tinerilor si a persoanelor defavorizate in activitati civice la nivelul comunitatilor si participarea acestora la sistemul democratiei participative;
 8. va initia si implementa programe legate de promovarea imaginii regiunii si tarii in Europa;
 9. va sprijini planurile de dezvoltare ale comunitatii locale;
 10. va initia, si va derula proiecte de dezvoltare locala si regionala in domeniul economico-social, cu finantari proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din strainatate;
 11. va acorda consultanta in domeniul managerial, marketing, economic si turistic in scopul ridicarii gradului de profesionalism si competenta al localnicilor.
 12. va organiza, elabora, sprijini, realiza si/sau participa la activitati de gestionare de catre comunitati locale a resurselor natural, traditionale astfel incat acestea sa supravietuiasca sa  aiba beneficii si sa evolueze;

 Domeniul Protectiei Mediului:

 1. va accesa, initia, elabora, sprijini, promova, realiza si/sau participa la programe si proiecte nationale si internationale legate de protectia mediului ;
 2. va coordona actiuni de ecologizare,igienizare, infrumusetare a spatiului public;
 3. va instrui membrii activi, simpatizantii si populatia in sprijinul protejarii si conservarii mediului ambient;
 4. va organiza mese rotunde, conferinte, seminarii si alte activitai de comunicare privind conservarea si protectia resurselor natural, promovarea exploatarii durabile a resurselor naturale;
 5. va derula activitati de promovare/implementare a tehnologiilor prietenoase cu mediul;
 6. va promova masuri si metode durabile de remediere a mediului natural degradat;
 7. va promova conceptual de dezvoltare durabila in ariile naturale protejate de importanta nationala si/sau comunitara.
 8. va promova turismul ecologic:

Domeniul sprijinirii valorior cultural traditionale:

 1. va promova campanii in mass-media, va organiza sau va participa la simpozioane, expozitii, va sustine si va realiza materiale de specialitate (publicatii, brosuri, pagini web, etc.) in vederea promovarii valorior traditionale si a imaginii locale si regionale in tara si strainatate;
 2. va initia, si va derula proiecte de dezvoltare turistica locala si regionala, cu finantari proprii, sau va actiona pentru accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din strainatate;
 3. va initia activitati legate de dezvoltarea turismului traditional si cultural;
 4. va paricipa la stimularea practicarii mestesugurilor artistce traditionale ca mijloc important de realizare a unor produse de arta popular si artizanat prin organizarea de  ateliere de lucru;
 5. va accesa, elabora, sprijini, promova, realize si /sau participa la derularea programelor nationale si international in domeniul culturii;